Cookie Policy

นโยบายนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้ประเภทต่างๆ และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน ซึ่งมีการใช้งานบนเว็บไซต์ เว็บไซต์ที่แสดงบนอุปกรณ์มือถือ [ต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์”] ซึ่งจัดการโดย บริษัทเจอแรงการ์ เซอร์วิส ไทยแลนด์ (จำกัด) [ต่อไปนี้เรียกว่า “เจอแรงการ์”] โดยนโยบายนี้จะอธิบายว่าทางเจอแรงการ์ ใช้คุกกี้อย่างไร เพื่ออะไร และท่านสามารถควบคุมคุกกี้อย่างไร ซึ่งนโยบายนี้จะใช้ควบคู่ไปกับข้อตกลงการใช้บริการและนโยบายความเป็นส่วนบุคคล

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็ก จัดเก็บในลักษณะของ ไฟล์ข้อความ โดยเว็บไซต์ของเจอแรงการ์จะส่งคุกกี้ไปยังเบราว์เซอร์ของท่าน และบันทึกลงในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ท่านใช้เข้าสู่เว็บไซต์ ซึ่งคุกกี้นี้มีประโยชน์สำคัญในการทำให้เว็บไซต์สามารถจดจำการตั้งค่าต่างๆบนอุปกรณ์ของท่านได้ แต่คุกกี้จะไม่มีการเก็บข้อมูลที่สามารถใช้ระบุตัวตนของท่าน 

ประโยชน์ของคุกกี้

คุกกี้จะบันทึกการตั้งค่าแรกของการใช้บริการ คุกกี้จะช่วยให้ท่านเข้าถึงบริการด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ใช้งานบนอุปกรณ์เดิมของท่าน เพื่อสามารถมอบประสบการณ์การใช้บริการที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของท่าน ยกเว้นในกรณีที่คุกกี้ถูกลบซึ่งจะทำให้การตั้งค่าทุกอย่างกลับไปที่ค่าเริ่มต้น

ประเภทคุกกี้ที่ใช้

ประเภทของคุกกี้ที่เจอแรงการ์ใช้งาน สามารถแบ่งประเภทได้ดังนี้

  • คุกกี้ที่จำเป็น

คุกกี้ประเภทจำเป็นสำหรับการให้บริการของเจอแรงการ์เพื่อช่วยให้ท่านสามารถใช้บริการหรือเข้าถึงฟังก์ชั่นต่างๆบนเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย 

  • คุกกี้ที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการใช้บริการ

คุกกี้ช่วยเสริมประสิทธิภาพการวิเคราะห์ วัดผลการทำงาน ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้บริการ รวมทั้งช่วยให้เจอแรงการ์ รู้จักหรือเข้าใจถึงความสนใจของท่านมากยิ่งขึ้น เช่น การประมวลผลจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ พฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยเจอแรงการ์จะใช้ข้อมูลดังกล่าวนี้ในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการให้ตรงกับความสนใจของท่านให้ดียิ่งขึ้น

วิธีการจัดการคุกกี้

เบราวเซอร์ส่วนใหญ่จะถูกตั้งค่าให้ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่ท่านสามารถเลือกยอมรับคุกกี้จากเว็บไซต์ของเจอแรงการ์ได้ตลอดเวลาโดยการกดปุ่ม ยอมรับคุกกี้ บนเว็บไซต์ ทั้งนี้โปรดทราบว่า หากท่านไม่ยอมรับคุกกี้บนเบราวเซอร์ ท่านอาจจะพบว่าบางส่วนของเว็บไซต์ของเจอแรงการไม่สามารถทำงานหรือให้บริการได้เป็นปกติ

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้คุกกี้

บริษัท เจอแรงการ์ เซอร์วิส ไทยแลนด์ (จำกัด) อาจทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้คุกกี้นี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใดๆในกฏหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เจอแรงการ์จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่สำคัยใดๆ ด้วยช่องทางที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม เจอแรงการ์ แนะนำให้ท่านตรวจสอบทบทวนนโยบายการใช้คุกกี้เป็นครั้งคราว

ให้นโยบายการใช้คุกกี้ฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2566